Enige tijd geleden hebben een aantal vogelwaarnemers een vergadering belegd om eens na te gaan of er voldoende belangstelling zou zijn voor een nieuw tijdschrift., In dit nieuwe tijdschrift zouden alle gegevens omtrent watervogels (avifaunistisch, ekologisch, ethologisch en zoögrafisch) kunnen worden gepubliceerd. Hierdoor zou men door publikatie in deze vorm een groot aantal waarnemers van de gegevens van watervogels op de hoogte kunnen brengen.