Het Vogeljaar, 23e jrg. nr. 4; Aspecten van voedselproduktie in Waddenzee en aangrenzende zeegebieden in relatie met de vogelrijkdom – De Kleine rietgans bedreigd – Doodsoorzaken bij wilde inheemse vogels – Korte mededelingen – Boekbesprekingen – Veldwaarnemingen.