De heer L.F. Rijnja heeft zich nu definitief teruggetrokken als hoofdredacteur van de Korhaan en daarmee eveneens uit het bestuur. Reeds lang was het bekend dat hij er de voorkeur aan gaf zijn taak over te dragen aan anderen. Als mede-organisator van de Vogel-cursus blijft hij echter nog nauw betrokken bij het werk van de Vogelwerkgroep. De afgelopen jaren heeft de heer Rijnja zich ingezet om samen met de andere medewerkers (typistes, -ten, tekenaars, stencillaars en verzenders) telkens weer een goed gevulde en leesbare Korhaan aan de leden te kunnen presenteren.