In januari en november werd in het Gooi het waterwild geteld; het verslag van de januari-telling is inmiddels in de Korhaan verschenen. Daarnaast werden in januari nog enkele gebieden speciaal voor Waterhoentjes geteld; het verslag van de Waterhoentelling is nog niet gereed. Volgens een nieuwe, meer systematische (en daardoor hopelijk beter te verwerken) opzet werden in februari weer de roofvogels van Flevoland en aangrenzende poldergebieden geteld. Ook hiervan is het verslag reeds in de Korhaan verschenen.