Er zijn dit jaar een viertal bijeenkomsten gehouden, waarin voornamelijk het vaststellen van tel-data en tellers werd behandeld. De vergaderingen zijn gehouden op 07-01, 08-04, 09-09 en 04-11. Tweemaal dit jaar is er een vergadering afgelast in verband met geringe opkomst of het ontbreken van vergaderruimte. Besloten is niet te vergaderen in de noodschool,daar de meeste leden in Bussum wonen.