In de laatste Korhaan van het jaar 1975 hebt u allen een acceptgirokaart ontvangen, welke aan de onderzijde de bedragen voor de kontributie aangeeft, ( en evt. voor een abonnement 1976 op het Vogeljaar) Gelukkig heeft een aantal leden van de Vogelwerkgroep de "hint" begrepen en heeft de kontributie etc. overgemaakt door middel van deze acceptgirokaart. Dit alles nog in 1975. Toen was het even stil, daarna kwam de kontributie druppelsgewijs binnen. Dat was jammer, want ik had zo gehoopt dat dit jaar (aan het begin van een nieuw verenigingsjaar) een stroom van kontributiebetalingen zou zijn binnengekomen; helaas u hebt me teleurgesteld. Maar..... u kunt mij nog een beetje opvrolijken.