Zoals u reeds uit de plaatselijke dagbladen hebt kunnen vernemen, heeft het bestuur van de Stichting "Het Gooisch Natuurreservaat" voorgesteld het aanlijngebod voor honden uit te breiden. Uiteraard geldt dit voorstel alleen voor de terreinen van het G.N.R.. De afgelopen jaren was er reeds een gebodsbepaling van kracht voor een aantal heide- en bosgebieden. Zoals bekend werd het aldaar hondenbezitters verboden, tijdens de periode van 15 maart-15 juli, hun hond los te laten lopen. De nieuwe G.N.R. voorstellen beogen een uitbreiding van deze terreinen. Bovendien wordt voorgesteld het honden-aanlijngebod voortaan het gehele jaar van kracht te laten zijn in de bosgebieden rond het Hilversums Wasneer, Dassenbos, Snitshuizerbos, Hengstenberg en Bosberg.