Er waait een dunne noordooster en de hemel is bewolkt als twaalf leden/ cursisten, die deze ochtend hun bezigheden buitenshuis hebben, zich onder de deskundige leiding van de heer P. van der Poel op het vogelpad begeven. Aan het begin van de Dammerkade staat ons reeds een Blauwe Reiger op te wachten en ook kunnen we daar heel fraai een alarmerende Grote Bonte Specht waarnemen, die hoog in een populier zit. Verder op de kade treffen wij tamelijk wat Kramsvogels, Koperwieken, Vinken en Merels aan en in de Elzen langs de kanten proberen we tussen het nog aanwezige wapperende gebladerte de in vrij grote aantallen aanwezige Sijsjes te ontdekken.