Dhr. R.J. Moolenbeek zal, ondanks hij weinig tijd heeft i.v.m. studie, het verslag '73 zo snel mogelijk doen verschijnen. Het is de bedoeling dat wij de verslagen '74 en '75 zo spoedig mogelijk daarna afwerken. Voor het verslag ’74 missen we nog de gegevens over 35 gebieden(!). Heren controleurs graag uw medewerking !!!