Een nieuw broedseizoen meldt zich vrolijk en blij aan; heel ijverig zien wij de vogels sjouwen met nestmateriaal! De kale bomen vertonen onverwacht hun lang verborgen schoonheden, ja .... het zal niet lang meer duren, dat Net land weer jong groen tevoorschijn tovert en bijvoorbeeld de rijk geopende bloemexplosies van het Fluitekruid of Boerenwormkruid gaat dragen! Het Roodborstje, de Winterkoning en Heggemus... zij hebben zo lang alleen het bos proberen op te vrolijken in de soms trieste eenzame dagen van de winter. Maar bij het aanbreken van dit jaargetijde hebben zij bij hun muzikale uitvoeringen al sinds enige tijd de vaste begeleiding gekregen van Fitis en Tjiftjaf en de oefeningen van onze rietvogels om tot een prachtig vogelkoor te komen zijn ook al begonnen, onder leiding van de Koekkoek die vanuit de onzichtbare verte zijn stem laat horen.