In het laatste weekend van mei komt een groep van ca. 30 Engelse vogelaars, leden van de Engelse Vogelbescherming (die meer dan 200.000 leden heeft!!!) wederom naar Nederland om onze vogelrijke gebieden te bezoeken. Daar zij graag in contact zouden willen komen met hun Nederlandse broeders met het oog op mogelijke uitwisseling en eventueel op samenwerking in de toekomst, hebben zij ons gevraagd om een ontmoeting te organiseren op: Maandag 31 mei