Met ijs op de vaarten en plassen en nog sneeuw op de velden vond de VWGganzenexcursie op 7 februari door de Flevopolders, onder prettige leiding van de heer P. Ploeger, plaats. En de ganzen waren gelukkig in grote getale aanwezig!