Reeds jaren worden in Oostelijk Flevoland Huiszwaluwnesten geteld in en om Lelystad-Haven. Bekend zijn de tellingen vanaf 1966. Ook het gemaal "Lovink" ter hoogte van Harderwijk wordt zeker al vanaf dat jaar geteld. Aanvankelijk gebeurde dit tellen onder andere door de heren W. de Jong (Lelystad-Haven) en J. Philippona. Later, vanaf 1970, werden de hier gepubliceerde tellingen verricht door de gezamenlijke Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie, waarvan ondergetekende ook nog lid was.