Van de heer B.J. van Ingen uit Naarden vernam ik dat hij tijdens ringwerkzaamheden in de Ankeveense Polder op 12 oktober 1975 twee Staartmezen had gevangen, die een afwijkende koptekening vertoonden. Toen ik enige tijd later de van deze vogeltjes zag (helaas iets overbelicht, waardoor o.a. het contrast van de rugtekening niet duidelijk meer is waar te nemen) was deze afwijking hierop goed te zien.