De inhoud van bovenstaand bericht komt in het kort hierop neer: J. Harder zag op 24 mei 4975 een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, vermeldde dit en schreef daarbij alle voorgaande waarnemingen van een Kuifduiker op het Laarder Wasneer; dit waren er vier, resp, in 1942, 1944, 1946 en 1957 en de vijfde dus in 1975. Ik heb na het lezen van dit bericht mijn notities nagekeken en vond daarin een waarneming van een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, datum: 15 mei 1971.