In het vorige nummer van De Korhaan hebben de heren Moolenbeek en Van Swelm getracht mijn kritiek op hun eerder gepubliceerd artikel betreffende de jacht te weerleggen. Zij blijven daarbij echter uitgaan van hun ongefundeerde en dikwijls onjuiste stellingen. Volgens hen is jagen gelijk aan dierenmoord.