Bij het ter perse gaan van deze Korhaan ontving de Redactie zojuist nog een korte reactie van dhr. R. Moolenbeek op het voorgaande wat betreft de Jacht en de discussie tussen hen (R. Moolenbeek-E. Klomp). Zoals de Radactie al aan het einde van het artikel "Nogmaals de Jacht" van dhr. E. Klomp vermeldt, wordt deze discussie thans als gesloten beschouwd.