Elf deelnemers vertrokken, onder beproefde leiding van de heer Y.S. Vogel, naar het bekende vogeleiland. Na aankomst met de eerste boot reden wij richting "Oudeschild" en vervolgens langs de zeedijk naar het natuurmonument "Dijkman-sluizen". Hier zagen wij ondermeer Bonte Strandlopers en de fraaie Kluten. Ook grote groepen Smienten foerageerden op de omliggende wellanden. Via oost naderden wij "De Bol", waar enige Dodaarsjes hun verstoppertjesspel van onderduiken speelden; ook werd er o.a. een Brilduiker waargenomen. Bovendien hadden wij het geluk dat er een groep Rotganzen neerdaalde! Mistflarden bemoeilijkten hierna tijdelijk de waarneming, zodat wij bij de "Schorren" wel Rotganzen hoorden maar niet zagen. Enkele achtergebleven waarnemers boften dat de mist even optrok en ca. 3000 ex. zagen! Gelukkig hadden wij verder geen last meer van de mist; in de koffiepauze konden wij zelfs in de zon zitten...