In de noordoosthoek van de randstad Holland bevindt zich een uniek stuk natuur dat direct in het werkgebied van onze vogelwerkgroep ligt. Het zijn de Noordelijke Vechtplassen waarover kortgeleden een boek is verschenen dat uitgegeven wordt door de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Vanzelfsprekend dat ook de betekenis van de planten- en dierenwereld ruimschoots wordt behandeld.