Het is de bedoeling dat dit voorjaar van een beperkt aantal vogelsoorten, die in een klein aantal paren in het Gooi broeden, de aantallen broedparen worden bijgehouden. Voor deze vogelsoorten moeten dan weer alle voorjaarsvaamemingen, die op broeden kunnen wijzen op de bekende waarnemingskaarten van de VWG worden genoteerd en zoals steeds aan Aart Bode worden doorgegeven.