Het gebied wordt omsloten door Hollands End, Loodyk en Stichtse kade (Top.krt. 1:25.000 No. 25H en No. 31F). De totale oppervlakte bedraagt ca. 165 ha.