Zoals in de vorige Korhaan was aangekondigd, werd er op dinsdagavond 18 mei een avondexcursie per roeiboot op het Naardermeer gehouden. Twintig deelnemers lieten zich deze gelegenheid niet voorbij gaan. De heer Hoetmer roeide ons naar de mooiste plaatsen van dit prachtige natuurreservaat; wij waren nauwelijks los van de wal of enkele "passagiers" zagen een Boomvalk voorbij vliegen! Ja, en blijkbaar had een Grasmus aan een hele dag zingen nog niet genoeg want ook op dit uur liet hij zijn baltsvlucht zien en was z'n krassend baltsliedje goed te horen. Nog wat schuchter en verlegen klonk het ... "tsjirruk, tsjirruk, djek-djek-djek" van de Kleine Karakieten. Plotseling zag ondergetekende in een zij-sloot een Witoogeend; het was te laat on de anderen het te laten zien, maar dhr. Hoetmer was zo vriendelijk om de boot tot stilstand te brengen (hetgeen net veel gekolk te werk ging) en terug te roeien. Zo kon iedereen de diep mahonie-kleur van de Witoogeend (Aythya nyroca) bewonderen. Van deze in Nederland zeer zeldzame broedvogel van zoetwaterplassen, was duidelijk ook de witte anaalstreek te zien en de witte ogen vertelde ons dat dit een mannelijk exemplaar was.