In de Korhaan, jaargang 9-no.2 (mrt./apr. 1975), mocht ik u iets vertellen over de dreigende woningnood voor Gierzwaluwen en het tegemoetkomen aan eventuele woningnood door het plaatsen van nestkasten. In datzelfde nummer was een werktekening van zo'n nestkast opgenomen. Tot mijn genoegen heb ik gemerkt, dat diverse leden van onze Vogelwerkgroep voor zichzelf en voor anderen deze nestkasten gebouwd hebben. Mijn buurman, dhr. G.de Priester, bouwde er vier, waarvan er twee voor mij bestemd waren én bevestigde ze onder de goten. Tot nu toe staan deze woningen leeg. Van geen enkele zijde heb ik nog gehoord, dat de nestkasten reeds bezet waren door Gierzwaluwen. Maar de lezer zal zich misschien herinneren, dat ik voorspeld heb, dat het wellicht enige jaren zal duren voordat de G. van deze gelegenheid gebruik gaat maken. Daarom niet getreurd!