De eerste Kleine Zwanen zag ik dit jaar (1975) op 12 okt., toen ik er tussen Oud Naarden en Oud Valkeveen 270 waarnam. Het grootste aantal telde ik op het Gooimeer tussen de brug bij Muiderberg en de haven van Huizen in het ondiepe water langs de kust op 1 nov. 1975, namelijk 578, waarvan 543 adulte en 35 juveniele vogels. Op 16 nov. 1975 werden er in het kader van de watervogel tellingen rondom het gehele IJsselmeer op of bij het Gooi- en Eemmeer 590 exemplaren van de Kleine ZWaan geteld ( van het totaal van 776 ex. rondom het hele IJsselmeer is dat 76%). Het interessante is niet alleen, dat er een zo relatief groot aantal Kleine Zwanen in onze onmiddelijke omgeving verbleef, maar dat wij hetzelfde kunnen waarnemen als verleden jaar. Aanvankelijk verbleven en fourageerden nl. de Kleine Zwanen langs de oevers van Gooi- en Eemland, maar later in de herfst werden relatief grote aantallen op de graslanden in de omgeving van Nijkerk gezien. Uit het verslag over de tellingen langs alle IJsselmeerkusten citeer ik nus: "Over de Kleine Zwaan het volgende. De 590 exemplaren die opgenomen zijn in het traject X (=Gooi- en Eemmeer) zijn niet allemaal op het Gooi- en Eemmeer gezien. 577 exemplaren daarvan werden op 16 nov. geteld in de polder Arkenheem ten zuiden van het Eemmeer. Ook de 67 exemplaren op traject XIX (Veluwemeer-Zuid) zaten alle binnendijks".