Tijdens het laatste weekend van mei bracht een groep van ongeveer 30 leden van de Engelse vogelbescherming, The Royal Society for the Protection of Birds, een bezoek aan ons land. O.l.v. Paul van de Poel werd o.a. het Cronebos en de Plevopolders verkend. In Huizen werd een geanimeerde kontaktavond gehouden waar twee interessante films werden vertoond.