Tijdens een waterwildtelling (lees: Geoorde Futentelling) in 't . Wasraeer op de avond van de 10e mai jl., vingen Jelle Harder en ik vanuit een rietkraag het karateristieke geluid van een Snor op; deze waarneming mag bijzonder genoemd worden, daar de Snor voor het laatst op 26 april 1971 in het Laarder Wasmeer gesignaleerd werd (P. Slot)! Overigens, enig optimisme omtrent de vestiging van de Snor in het gebied lijkt vooralsnog ongegrond, want na nog een tweede keer gehoord te zijn, ongeveer een week later, is hij niet meer waargenomen.