een inventarisatie-onderzoek van de Naardeng, een gebied rond de Eukenberg aan de Gooimeerkust, stuitte ik op een nest van een Ransuil. Blijkbaar werd het al sinds enkele jaren gebruikt en uitgebreid, want het was een zeer stevig bouwwerk. Het was op 2 à 3 meter hoogte in een hoge den gebouwd en het kostte mij weinig moeite om te kijken of er al jongen zouden zijn. Er bleken twee jongen te zijn, die mij verbaasd van onderuit hun afdak aanstaarden; één van hen -de oudste?- stelde zich al blazend besche mend op voor de ander...