Voor dit overzicht werden door de volgende ringers gegevens beschikbaar gesteld: D. Buitenhuis (D.B.) E.R. Osieck (EO) en K. Visser. Bovendien werden mij nog twee terugmeldingen bekend van vogels,die door de inmiddels overleden kooiker, dhr. A. Schaap, werden geringd.