Gelijk de algemene trend in ons land gaf de Oeverzwaluw in het Gooi sinds 1960 en met name sinds 1970 een sterke achteruitgang te zien. Ter illustratie: In Nederland broedden in 1970 16.150 paar en in 1973 nog maar 5.330 paar. In het Gooi liep het aantal broedparen van 300-600 in 1970 terug tot 60-110 in 1973. Na dit absolute dieptepunt lijkt de stand zich nu iets te herstellen.