In 1975 werden in totaal 48 kasten gekontroleerd,waarbij in vergelijking met 1974 de volgende wijzigingen zijn opgetreden: – in sectie PZ werden in maart 1975 tien nieuwe kasten geplaatst twee kasten langs de Knardijk (sectie JZ) bleken te zijn verdwenen door de aanleg van een rijksweg; door het plaatsen van één nieuwe kast werd dit verlies gedeeltelijk gekompenseerd – kast 49 (kavel C 58) bleek bij de kontroleronde in mei te zijn verdwenen; in het desbetreffende gedeelte van dit kavel was het bos recent uitgedund De resultaten van het broedseizoen 1975 zijn samengevat in Tabel I.