Woensdagavond 6 oktober begon wederom onze vogelcursus in een zaal van de Zuiderkerk te Bussum. Door middel van dia's, films en geluidsbanden wordt de cursisten het herkennen van de vogelsoorten geleera. Verschillende excursies staan tevens op het programma.