Nestkaarten zijn kaarten waarop alle gegevens over een gevonden nest kunnen worden vastgelegd, net zoals iedere waarneming op een speciale waarnemingskaart kan worden ingevuld. Het is de meest eenvoudige en efficiënste manier om gegevens te verzamelen over het nestelen van vogels van de nestbouw tot het uitvliegen van de jongen. Er zijn over de gehele wereld zo’n 30 landen waar nestkaarten worden ingevuld en op een centraal punt worden ingezameld, maar over de meeste van deze projecten is weinig bekend (von Haartman, 1974). De bekendste zijn die in Engeland, Finland en in de Verenigde Staten. In Engeland, waar men reeds in 1939 met nestkaarten begon te werken, waren tot en met 1970 bijna 311.600 ingevulde kaarten en de laatste jaren komen er zo'n 20.000 kaarten per jaar bij (BTO news 49-1972-: 6-7). In 1973 waren er in Finland 60.000 nestkaarten ingevuld betreffende 211 soorten en de jaarlijkse groei bedraagt 6.000 (von Haartman, 1974). In Nederland bestaat momenteel nog geen "nestkaartencentrale" en het ziet er niet naar uit dat die binnenkort zal komen.