Voor dit lijstje terugmeldingen werden door de volgende ringers gegevens beschikbaar gestelds: K. Visser (K.V.) en E.R. Osieck (E.O.).