In het afgelopen jaar werd dankzij de medewerking van enkele tientallen (amateur ornithologen een goed begin gemaakt met het onderzoek van de Grauwe Gors. Dit eerste onderzoekbaar heeft vooral een bevestiging opgeleverd van de reeds bekende verspreiding. De belangrijkste gebieden blijken nog steeds N. Groningen, het riviergebled, Zeeuws Vlaanderen, het Oostelijk deel van N. Brabant en Limburg te zijn. Op een enkel broedpaar na, lijkt deze soort te ontbreken in Friesland, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek, allemaal gebieden waarover wel oudere literatuurgegevens bestaan.