Tijdens de veertien-daagse telling in de Eempolder op 5 december zag ondergetekende in vak 9 van het noordelijk gedeelte van de Eempolder (De Eempolders hebben we schematisch in vakken verdeeld en genummerd) een fouragerende Purperreiger. Het was vier uur en er waaide een matige westenwind, uit de bewolking vielen flinke sneeuw- en regenbuien; de temperatuur was ongeveer 4 C.