In 1973 werd door A.de Later en H.de Soete een broedvogelinventarisatie in het Smithuyzerbos uitgevoerd. Van hen kreeg ik het verzoek de in het veld verzamelde te bewerken tot een broedvogelverslag. Het laatste deel van het materiaal werd in oktober 1976 ontvangen.