In aansluiting op ons gesprek tijdens de informatie-avond op donderdag 4 november jl. te Eemnes, waarbij de mogelijkheden voor aanleg van een broedplaats voor oeverzwaluwen ter sprake kwam, verzoeken wij u een dergelijke broedgelegenheid in uw plannen voor de beplanting langs Rijksweg 27 te willen opnemen. De steile wand waarin de oeverzwaluwen jaarlijks broeden dient, om succesvol door de vogels gebruikt te kunnen worden, minstens 3 meter hoog en ca. 30 m. lang te zijn. Het materiaal (liefst zand) dient voldoende hard te zijn opdat de wand niet kan instorten.