Onder leiding van de heer F. Kok en ondergetekende toog een montere groep vogelaars op zaterdag 6 november 1976 op weg naar Flevoland, waar het vogelleven goed is. Reeds bij het reddingshuisje aan de IJsselmeerweg werd er even gestopt en gekeken naar Kleine Zwanen en Bergeenden en bij het slikterreintje even voor Muiderberg ontwaarden we meeuwen in diverse soorten en formaten, twee Bonte Strandlopers, een Zilverplevler en een vijftal eendensoorten, niet onaardig verdeeld in paartjes. Na de Hollandse brug te Muiderberg completeerde de groep uit Huizen het geheel; wat Kleine Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen vlogen een stukje met ons mee langs de Gooimeerdijk en een paar Torenvalken wiekelden boven de bermen.