Donderdagavond 24 maart vindt wederom onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.In dit nummer vindt u het jaarverslag van de secretaris, het financieel overzicht 1976, begroting voor 1977 en de jaarverslagen van de diverse subgroepen. Wanneer u deze leest zult u begrijpen dat er door de bestuursleden veel werk is verricht. In het nieuwe verenigingsjaar moeten er enige bestuursleden bijkomen wil onze vereniging zijn werk even goed of beter kunnen doen.