In januari werd de jaarlijkse (regionale) waterhoentelling gehouden, tegelijk met de internationale midwintertelling voor waterwild. In februari werden in Flevoland en aangrenzende polders op het oude land de roofvogels geteld, hiervan is in de Korhaan een verslag verschenen. In maart (weer internationaal) en november (alleen regionaal) werd er weer waterwild geteld in de belangrijkste gebieden daarvoor in het Gooi.