De nestkastenverslagen 1974-1975 staan op stapel, naar zijn dit jaar nog niet tot een afronding gekomen door de nog te veel ontbrekende formulieren. Door een persoonlijke benadering van de controleurs hopen we dit euvel op te lossen. Lukt dit niet, dan zullen de verslagen 1974-1975 van de reeds ontvangen formulieren worden gemaakt.