De bijeenkomsten op 17-2, 24-4, 14-9 en 9-11 1976 en de slotbijeenkomst op ll-1-1977, werden zeer wisselend bezocht.