Het zit me al een tijd dwars. Toen ik zo'n vijf jaar geleden op de Gooise Vogelwerkgroep kwam, verwachtte ik een erg aktieve groep waarin ècht gewerkt werd. Na al die jaren ben ik in dat "werken" toch wat teleurgesteld. We kunnen onze aktiviteiten in vijven splitsen: de excursies, de dia-avonden, tellingen, inventarisaties en nestkastkontroles. De excursies en dia-avonden trekken veel liefhebbers en terecht; ze zijn leerzaam en gezellig. Aan hun nut hoeven we niet te twijfelen.