Op 28 december 1976 was ik naar het Laarder Wasmeer gegaan om waterwild te tellen. Terwijl ik rondkoek bij de grote plas (tijd 12.25 uur) vlogen plotseling velen van de op het ijs zittende Kokmeeuwen schreeuwend op. Op zo'n moment kijk je dan altijd naar de lucht in de hoop dat deze verstoring mogelijk door een roofvogel is veroorzaakt. Direct boven de Meeuwen was echter niets te zien en ik veronderstelde dat het "loos alarm" was.