Als voorbeeld volgt hier een overzicht van de broedvogels van De Limiten. Johannes Schürmann heeft hier 115 (!) nestkastjes hangen voor Vliegenvangers, Roodstaarten, Mezen on Draaihalzen. De goode resultaten zijn in elk bos in het Gooi te bereiken.