De Fitis, Mededelingenblad VWG Haarlem, jrg. 12 no. 6 Botulisme, ook in de A.W. duinen (1976). Uitvoerig artikel over de weersomstandigheden, bestrijdingsmogelijkheid en getroffen maatregelen – lijst van 30 soorten, 1454 vogels werden slachtofer.