In het afgelopen jaar is het zaaltje ons van groot nut geweest. Tijdens het inventarisatie-weekend in mei, ten einde van het Hol te weten te komen, welke vogels er broeden, deed het dienst als centrum voor mensen die terug kwamen en aan koffie of thee toe waren, of gewoon wat te bespreken hadden.