Zoals u heeft gezien worden vanaf dit jaar de bladzijden van De Korhaan doorgeteld. Hierdoor wordt het opzoeken van oude artikelen vergemakkelijkt. In dit nummer vindt u o.a. een verslag van de excursies naar de Grooimeerkust en het even verder gelegen eiland Texel. Verder een broedvogelinventarisatie van "De Monnikenberg" van de hand van H. Harder en een waarneming van een Ortolaan.