Na afloop van de algemene ledenvergadering op 24 maart j.l. bleek de heer R.G. Moolenbeek bereid zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur ging hiermee akkoord en liet deze tussentijdse benoeming als lid van het bestuur ingaan per 31 maart 1977.