Een van de activiteiten om ons 10 jarig bestaan waardig te gedenken is het uitgeven van een jubileumnummer van de Korhaan. Eet bestuur heeft in overleg met de redactie besloten om te kiezen uit de twee volgende mogelijkheden: 1. het opnieuw laten verschijnen van leuke en goede artikelen die reeds eerder in de Korhaan gepubliceerd zijn of 2. een aantal nieuwe artikelen waarin bijvoorbeeld het voorkomen e.d. van een vogel uit het Gooi behandeld wordt.